21. WDW
„Stare Żbiki”
Głębiej, nie byle jak, nie po łebkach,
byle liznąć, byle zbyć, ale rzetelnie,
uczciwie, dokładnie.
Nie jesteś zalogowany.
   
załóż konto
Zostań Żbikiem

Sprawności 21. WDW

MUZYCZNE

WĘDROWNICZE

TERENOZNAWCZE

SAMARYTAŃSKIE

FOTOGRAFICZNE

WYDAWNICZE

KUCHARSKIE

SPECJANE

INFORMATYCZNE

KWATERMISTRZOWSKIE

SPRAWNE RĘCEKarta próby sprawności.

GITARZYSTA ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Zagrał i zaśpiewał podczas śpiewanek lub na rajdzie kilkanaście piosenek (niekoniecznie z pamięci).

     

2

Swobodnie chwyta kilkanaście podstawowych akordów i zastosował je w granych przez siebie piosenkach.

     

3

Zagrał biciem i palcówką tę samą piosenkę.

     

4

Wymienił struny i nastroił gitarę używając dowolnej metody.

     

5

Przygotował w perfekcyjny sposób 3 piosenki (dykcja, akompaniament, różnego rodzaju urozmaicenia) i zaprezentował je z pamięci.

     


Karta próby sprawności.

GRAJEK ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Potrafi zaakompaniować do większości piosenek śpiewanych w drużynie, poprowadzi śpiewanki.

     

2

Nauczył się grać i śpiewać kilka piosenek nie znanych w drużynie i zaprezentował je.

     

3

Zaakompaniował do nieznanej sobie wcześniej piosenki, dopasowując się do drugiego grającego.

     

4

Zaaranżował na gitarę ze słuchu (z nagrań) kilka piosenek lub mając akordy w ciekawy i oryginalny sposób opracował akompaniament do nich.

     

5

Zademonstrował kilka rodzajów bicia i szarpania.

     

6

Nauczył kogoś podstaw gry na gitarze lub pomógł w udoskonalaniu techniki gry.

     

7

Ułożył muzykę do wybranego tekstu.

     

[Grajek pracuje nad techniką, stara się urozmaicać akompaniament. Jeśli osoba zdobywająca sprawność ma wystarczająco dobry słuch muzyczny powinna wykonać pierwszy wariant 4 wymagania.Karta próby sprawności.

MUZYK (***)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Nauczył się z nut przynajmniej trzech utworów (w sumie min. 6 minut muzyki)

     

2

Przygotował i wykonał przynajmniej 20-minutowy program, uwzględniając w nim również utwory, których nauczył się w trakcie próby

     

3

Zademonstrował budowę i przedstawił zasady działania swojego instrumentu

     

4

Zorganizował wyjście na koncert, w którym uczestniczył instrument, na którym gra

     

5

Nauczył kogoś zapisu nutowego oraz innych oznaczeń muzycznych (dynamicznych i agogicznych)

     

6

Zaakompaniował w ciekawy sposób, przy użyciu swojego instrumentu do jednej lub kilku piosenek śpiewanych w drużynie

     

7

Zorganizował zajęcia przybliżające twórczość jakiegoś kompozytora, prezentując m. in. utwory napisane na instrument, na którym gra

     


Karta próby sprawności.

WŁÓCZĘGA ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Uczestniczył w co najmniej 3 rajdach wędrownych z czego przynajmniej 1 odbył się w czasie zdobywania sprawności.

     

2

Zaplanował i poprowadził jednodniową wędrówkę.

     

3

Poprowadził korzystając z mapy i kompasu.

     

4

Rozstawił w pojedynkę namiot.

     

5

Pokierował rozbiciem biwaku: wyznaczył miejsca do rozbicia namiotów, miejsce na kuchnie i chrust, miejsce do mycia oraz miejsce do pobierania wody pitnej itp..

     

6

Podczas zdobywania sprawności przebył w czasie wędrówek co najmniej 50 km.

     

[W przypadku WŁÓCZĘGI dopuszczalne jest zaliczenie wymagań 1 i 2 na podstawie "zadań" wykonanych w przeszłości]Karta próby sprawności.

WĘDROWIEC ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Uczestniczył co najmniej w 4 rajdach wędrownych z czego przynajmniej 2 odbyły się w trakcie zdobywania sprawności.

     

2

Uczestniczył w obozie wędrownym drużyny.

     

3

Zorganizował rajd wędrowny: zaplanował trasę, dojazd, noclegi; poprowadził rajd.

     

4

Poprowadził korzystając z mapy i kompasu po szlaku i na przełaj.

     

5

Poradził sobie w rudnej sytuacji na wędrówce (w deszczu, śniegu, we mgle, w razie zabłądzenia, w nocy itp.).

     

6

Zorganizował nocleg bez namiotu.

     

7

Odnalazł na mapie i w terenie dobre miejsce na nocleg "na dziko".

     

8

Podczas zdobywania sprawności przebył w czasie wędrówek co najmniej 100 km.

     

[W przypadku WĘDROWCA dopuszczalne jest zaliczenie wymagań 1 i 2 na podstawie "zadań" wykonanych w przeszłości]Karta próby sprawności.

WYGA   (M)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Posiada sprawność wędrowca i sprawność topografa.

     

2

Zaplanował i poprowadził co najmniej 7-dniową wędrówkę (obóz wędrowny, kilkuosobową wyprawę).

     

3

Odbył dwudniową samotną wędrówką połączoną z noclegiem w lesie bez namiotu, podczas której unikał kontaktu z "cywilizacja".

     

4

Odbył próbę szlaku o charakterze wyczynu harcersko-turystycznego.

     

[Zadnia realizujące wymagania na sprawność Wygi i Wygi Górskiego nie mogą się pokrywać]Karta próby sprawności.

WYGA GÓRSKI   (M)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Posiada sprawność wędrowca i sprawność topografa.

     

2

Poznał dobrze wybrane pasmo górskie: zapoznał się z jego budową geologiczną, historią, zagospodarowaniem turystycznym, ciekawostkami; w ciekawej formie przedstawił swoją wiedzę innym (gawęda, pokaz slajdów).

     

3

Zaplanował i poprowadził co najmniej 7-dniową wędrówkę w górach (obóz wędrowny, kilkuosobową wyprawę).

     

4

Biwakował w górach bez namiotu powyżej 800 m n.p.m..

     

5

Odbył próbę szlaku górskiego - samotnie lub z kolegą zdobył 5 szczytów górskich powyżej 1100 m n.p.m. Nie korzystając ze szlaków turystycznych (poza Tatrami i Karkonoszami).

     

[Zadnia realizujące wymagania na sprawność Wygi i Wygi Górskiego nie mogą się pokrywać]Karta próby sprawności.

TERENOZNAWCA   ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Przy użyciu mapy i kompasu trafił do wyznaczonego punktu w nieznanym terenie.

     

2

Zmierzył swój parokrok.

     

3

Przeszedł wg azymutu odcinek 1 km w lesie lub 2 km w terenie odkrytym.

     

4

Doszedł do celu odległego o około 3 km na podstawie dostarczonego szkicu.

     

5

Dokonał pomiaru niedostępnych obiektów.

     

6

Odczytał z pamięci ważniejsze znaki umowne na mapie topograficznej i turystycznej.

     

7

Wyznaczył na mapie dogodna trasę przemarszu, uwzględniając miejsca na postój, czerpanie wody itp.

     

8

Sporządził w zadanej skali i z zastosowaniem znaków umownych szkic drogi o długości około 1 km.

     


Karta próby sprawności.

TOPOGRAF   ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Przy użyciu mapy i kompasu trafił w nocy do wyznaczonego punktu w nieznanym terenie.

     

2

Trafił w nocy wg azymutów (z przynajmniej 3 punktami łamania) do celu odległego o około 3 km.

     

3

Odczytał z pamięci większość znaków umownych używanych na mapach topograficznych i popularnych turystycznych.

     

4

Sporządził szkic drogi w urozmaiconym terenie o długości 3 - 5 km, z wykorzystaniem znaków umownych.

     

5

Pokierował wykonaniem szkicu sytuacyjnego (mapy) terenu o powierzchni około 1 km2 w skali  1 :   5 000.

     

6

Wykonał z pamięci szkic sytuacyjny zadanego terenu.

     

7

Wykreślił przekrój pionowy trasy przynajmniej jednodniowej górskiej wędrówki (profil terenu).

     

8

Nauczył innych podstaw terenoznawstwa (manewry, szkolenie).

     

9

Przygotował i poprowadził: próbę polową, grę terenową z wykorzystaniem wiedzy topograficznej, zaliczenie terenoznawstwa do stopni lub inne podobne zajęcia.

     


Karta próby sprawności.

KARTOGRAF   ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Odczytał z pamięci większość znaków umownych używanych na mapach topograficznych i popularnych turystycznych.

     

2

Sporządził do kroniki mapę trasy rajdu lub obozu wędrownego w odpowiednich skalach.

     

3

Wykorzystując program do obróbki danych geograficznych (GIS) lub inną metodę komputerową sporządził ciekawą mapę tematyczną (najlepiej prezentującą charakterystykę życia drużyny) i zaprezentował ją innym.

     

4

Zapoznał się z rynkiem kartograficznym i zorganizował zajęcia, na których przekazał innym swą wiedzę na temat charakterystyki dostępnych map, możliwości wykorzystania ich do określonych celów, możliwości zakupu  itp.

     

5

Zapoznał się i w ciekawy sposób zaprezentował innym zasady kartowania specjalistycznego w wybranej dziedzinie (np. schematy dróg wspinaczkowych, mapy i oznaczenia punktów w biegach na orientacje, mapy morskie itp.).

     

6

Nauczył kogoś podstaw obsługi prostego programu do obróbki danych komputerowych (GIS) lub podstaw komputerowego rysowania map.

     


Karta próby sprawności.

SANITARIUSZ ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Skompletował apteczkę drużynową.

     

2

Sporządził prowizoryczne nosze, za pomocą których przetransportował "chorego" na odległość około 100 m.

     

3

Zmierzył tętno.

     

4

Pełnił służbę sanitarną w czasie rajdu lub przez kilka dni dłuższego wyjazdu.

     

5

Opatrzył lub pokazał jak opatrzyć ranę i zabandażował różne części ciała.

     

6

Zaradził lub pokazał jak zaradzić przypadku bólu głowy, bólu brzucha i bólu zęba.

     

7

 Zaradził lub pokazał jak zaradzić w przypadku udaru słonecznego i gorączki.

     

8

Usunął lub pokazał jak usunąć kleszcza i drzazgę.

     

[Jedno z wymagań 5 - 8 zrealizował w praktyce]
Karta próby sprawności.

RATOWNIK ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Ukończył profesjonalny kurs pierwszej pomocy.

     

2

Pełnił służbę sanitarną podczas trwania kilku rajdów lub przez cały obóz.

     

3

Poprowadził próbę na sanitariusza.

     

4

Zaradził lub pokazał jak zaradzić w przypadku silnego zatrucia.

     

5

Zaradził lub pokazał jak zaradzić w przypadku oparzenia, odmrożenia, hipotermii, przegrzania.

     

6

Zaradził lub pokazał jak zaradzić w przypadku ukąszenia przez żmiję, owada oraz w przypadku silnej reakcji alergicznej.

     

7

Zaradził lub pokazał jak zaradzić w przypadku złamania kończyny; urazu kręgosłupa.

     

[Jedno z wymagań 4 - 7 zrealizował w praktyce]Karta próby sprawności.

SAMARYTANIN (M)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Posiada sprawność ratownika.

     

2

Poznał zasady jednej z niekonwencjonalnych metod leczenia i pokazał jak ją zastosować.

     

3

Poprowadził próbę na ratownika.

     

4

Uczestniczył w dużej akcji jako "pomoc medyczna".

     

5

Przeczytał książkę opisującą budowę i funkcje życiowe człowieka.

     

6

Zorganizował zajęcia z zakresu wiedzy samarytańskiej.

     

7

Koordynował przez czas zdobywania sprawności służbę samarytańską w drużynie.

     

[Samarytanin na bieżąco utrwala i pogłębia swoją wiedzę medyczną]Karta próby sprawności.

OPIEKUN CHORYCH ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Zapoznał się z domowymi sposobami leczenia i zaprezentował je innym.

     

2

Zaopiekował się chorym lub cierpiącym.

     

3

Na podstawie objawów rozpoznał 15 chorób.

     

4

Uzupełnił domową apteczkę, wyrzucił przeterminowane leki do specjalnego pojemnika w aptece.

     

5

Sporządził praktyczny opis zastosowania leków znajdujących się w jego domowej apteczce.

     

6

Zaradził lub pokazał jak zaradzić przypadku oparzenia, rany, wbitej drzazgi.

     

7

Zinterpretował wyniki podstawowych badań krwi i moczu.

     


Karta próby sprawności.

FOTOAMATOR ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Zrobił wystawę swoich zdjęć lub pokaz slajdów z wyjazdu drużyny.

     

2

Wykonał serię zdjęć pokazujących możliwości wykorzystania różnego czasu, światła, głębi ostrości itp.

     

3

Zaprezentował zrobione przez siebie zdjęcia przyrody, człowieka, przedmiotu.

     

4

Wybrał się na profesjonalna wystawę fotograficzną.

     

5

Przeczytał książkę lub uczestniczył w zajęciach na temat fotografii.

     


Karta próby sprawności.

FOTOGRAF ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Zrobił dokumentację zdjęciową kilku wyjazdów drużyny, zaprezentował ją w gablocie lub na dużym pokazie slajdów.

     

2

Wykonał kilka serii zdjęć tematycznych: portret, pejzaż, przedmiot itp., sporządził album z jednej z nich.

     

3

Wyjaśnił, na czym polega stosowanie filtrów, pokazał przykładowe zdjęcia.

     

4

Nauczył kogoś podstaw fotografowania: prawidłowego naświetlania, kompozycji obrazu itp.

     

5

Odwiedził kilka wystaw fotograficznych i zorganizował wyjście na jedną z nich.

     

6

Zapoznał się (np. przeczytał książkę, uczestniczył w warsztatach) z tajnikami określonej dziedziny fotografii ( fotografia sportowa, reportaż, fotografia nocna, podwodna itp.).

     


Karta próby sprawności.

MISTRZ POWIĘKSZALNIKA ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Własnoręcznie wywołał film.

     

2

Zrobił odbitki stykowe z negatywu.

     

3

Wykonał odbitki dużego formatu (przynajmniej A4), prawidłowo dobierając kontrast i naświetlenie.

     

4

Poprawił perspektywę obiektu umieszczonego na zdjęciu.

     

5

Używając masek, poprawił lokalnie jasność zdjęcia.

     

6

Zrobił kilka odbitek na papierze wielogradacyjnym; wyjaśnił jego działanie i pokazał przykłady.

     

7

Wykonał odbitkę używając jednej z zaawansowanych technik: solaryzacji, sepiowania itp.

     

8

Nauczył kogoś wywoływać filmy i robić odbitki.

     

9

Przygotował ciemnię do pracy (rozrobił chemię itp.).

     


Karta próby sprawności.

WYDAWCA ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Napisał krótki artykuł.

     

2

Wykonał korektę ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną długiego tekstu oraz sformatował go.

     

3

Ze skanował, przygotował do druku oraz wydrukował kilka zdjęć.

     

4

Wykazał się znajomością podstaw składu komputerowego (np. złożył broszurkę ze stroną tytułową i obrazkami).

     


Karta próby sprawności.

REDAKTOR TECHNICZNY ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Zaprojektował szatę graficzną przynajmniej kilkunastostronicowego wydawnictwa.

     

2

Wykorzystując wybraną szatę graficzną, złożył i przygotował do druku przynajmniej kilkunastostronicowy dokument zawierający dużą liczbę tekstów, ilustracji, zdjęć itp., korzystał przy tym z wielu różnorodnych możliwości używanego programu.

     

3

Wymienił podstawowe błędy składu i wskazał je w zadanym czasopiśmie.

     

4

W ciekawy sposób złożył na stronie tekst o zbyt małej objętości (około 2 razy mniejszy niż strona).

     

5

Nauczył kogoś podstaw składu przy użyciu profesjonalnego programu.

     


Karta próby sprawności.

REDAKTOR GRAFICZNY ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Dokonał retuszu zniszczonego zdjęcia (naddartego, porysowanego).

     

2

Właściwie przygotował zdjęcie do wydruku (wykonał korekcję barwną obrazu, dobrał jasność, kontrast itp.).

     

3

Zrobił ciekawy fotomontaż.

     

4

Sporządził mapę lub plakat korzystając z programu do grafiki wektorowej.

     

5

Nauczył kogoś podstaw obróbki graficznej obrazu.

     


Karta próby sprawności.

DZIENNIKARZ ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Przeprowadził wywiad i przygotował go do druku.

     

2

Napisał notkę, recenzję, relację oraz felieton lub esej.

     

3

Na podstawie paru artykułów scharakteryzował style kilku autorów.

     

4

Uczestniczył w warsztatach lub w inny sposób zdobył wiedzę na temat dziennikarstwa (książki, wykłady itp.).

     

5

Zorganizował zajęcia dotyczące dziennikarstwa.

     


Karta próby sprawności.

MISTRZYNI CUKIERNICTWA ( * * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Sporządził dwa dowolne przetwory z następujących: sok, konfitury, galaretkę, powidła, dżem, owoce kandyzowane.

     

2

Upiekł 5 rodzajów ciast.

     

3

Zrobił lukier i dowolne cukierki.

     

4

Przyrządził galaretkę, kisiel, deser lodowy, koktajl owocowy.

     

5

Wykonał tort, samodzielnie go podał.

     

6

Nauczył kogoś kilku podstawowych prac z zakresu cukiernictwa.

     

[Miło było by gdyby rezultaty realizowanych zadań mogła weryfikować cała drużyna]Karta próby sprawności.

KUCHARZ ( * * )

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

  1.  Podał obiad dla kilku osób składający się przynajmniej z trzech dań.      
  2.   Przygotował przynajmniej trzy potrawy wybranej kuchni narodowej.      
  3.   Przygotował jedną z potraw kuchni polskiej.      
  4.   Przygotował stół do eleganckiego obiadu.      
  5.   Skompletował (w dowolnej formie) własną książkę kucharską z przynajmniej 20 przepisami.      

[Miło było by gdyby rezultaty realizowanych zadań mogła weryfikować cała drużyna]Karta próby sprawności.

TRZY PIÓRA   (M)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Przeszedł pomyślnie próbę głodu - w czasie pierwszej doby powstrzymał się od spożywania jakichkolwiek pokarmów.

     

2

Przeszedł pomyślnie próbę milczenia - w czasie drugiej doby zachował całkowite milczenie.

     

3

Przeszedł pomyślnie próbę samotności - trzecia dobę spędził w lesie, niedostrzeżony przez ludzi, żywiąc się jedynie pokarmem leśnym.

     

4

Po upływie trzeciej doby niepostrzeżenie powrócił do ogniska, zjawiając się o wyznaczonej porze na wezwanie prowadzącego. Przyniósł ze sobą trzy pióra znalezione w lesie podczas próby samotności.

     

[Sprawność trzy pióra można zdobywać po ukończeniu 16 lat. Wskazane jest by sprawność tą zdobywał harcerz, który posiada już Krzyż Harcerski. Dopuszczenie do próby powinno, a zakończenie próby musi odbywać się przy ognisku. Dopuszczać do próby powinna osoba posiadająca tą sprawność, w przypadku braku takiej osoby komendant obozu może jednak podjąć decyzję o otwarciu sprawności. Wskazane jest by "doba" w próbie rozpoczynała się o północy, w wyjątkowych sytuacjach można jako godzinę początkową wyznaczyć godzinę 2300 lub 2200. Sprawność zdobywać można wyłącznie na obozach letnich. Nieudaną próbę zdobycia sprawności można powtórzyć dopiero następnego lata. Osoba zdobywająca trzy pióra podczas pierwszych dwóch dób powinna brać normalny udział we wszystkich zajęciach obozowych oraz wykonywać swoje obowiązki. Podczas trzeciej próby do lasu można zabrać ze sobą jedynie niezbędne ubranie, nóż, 5 zapałek z draską oraz apteczkę osobistą.]Karta próby sprawności.

PROGRAMISTA (***)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Napisał program realizujący wybrane zadanie. Wykorzystał stos, listę lub inne dynamiczne struktury danych oraz operacje dyskowe. Zanalizował i zoptymalizował go.

     

2

Opanował podstawy i wykorzystał dwa języki programowania, w tym przynajmniej jeden obiektowy lub funkcyjny. Jednego z nich nauczył się od podstaw.

     

3

Przeczytał książkę (nie podstawy i nie poradnik) opisującą język programowania.

     

4

Nauczył kogoś podstaw jakiegoś języka programowania.

     

5

Zaprogramował i rozprowadził wśród członków drużyny prostą, wymyśloną przez siebie grę komputerową.

     


Karta próby sprawności.

SIECIOWIEC (**)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Podłączył komputer do sieci komputerowej (LAN/Internet) z wykorzystaniem routera lub bez niego. Skonfigurował połączenie - wykorzystał DHCP oraz poprawnie skonfigurował ustawienia ręcznie. Skonfigurował router, który wykorzystał w tworzonej sieci komputerowej.

     

2

Poznał model warstwowy i podstawy działania sieci komputerowych oraz najpopularniejsze protokoły komunikacji (obowiązkowo: IP (v4 i v6), TCP, SSH, HTTP oraz jeden do wyboru UDP, DNS, SMTP, POP3/IMAP4, ICMP, telnet). Opowiedział komuś do czego służą i jak działają urządzenia wchodzące w skład infrastruktury sieciowej.

     

3

Nauczył się posługiwać narzędziami do konstruowania kabli sieciowych. Wykonał jeden samodzielnie.

     

4

Stworzył i umieścił w Internecie prostą stronę WWW.

     


Karta próby sprawności.

KWATERMISTRZ (***)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Pełnił funkcję kwatermistrza na obozie lub zimowisku: pomógł je zorganizować od strony kwatermistrzowskiej, zabezpieczył stronę logistyczną podczas jego trwania i rozliczył je po zakończeniu.

     

2

Wziął udział w planowaniu pracy finansowej drużyny lub przez pewien czas pomagał prowadzić księgowość drużyny.

     

3

Wziął udział w przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu akcji zarobkowej.

     

4

Opiekował się kwatermistrzem jakiejś wyjazdowej akcji drużyny.

     

5

Nauczył kogoś brać faktury VAT, wypisywać KP, opisywać rachunki, wypełniać książkę finansową i raporty żywieniowe.

     

[Kwatermistrz powinien znać podstawowe przepisy mówiące o kwatermistrzostwie drużyny i obozu.]Karta próby sprawności.

MAGAZYNIER (**)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Pokierował konserwacją namiotów i sprzętu pionierskiego (toporek, saperka, itp.).

     

2

Wziął udział w pracach magazynierskich.

     

3

Skompletował sprzęt na obóz wędrowny.

     

4

Zakonserwował lub sprawdził stan jakiegoś sprzętu drużynowego, zwykle wykorzystywanego na obozach stałych oraz nauczył się go obsługiwać.

     

5

Był odpowiedzialny za sprzęt na wyjeździe drużyny – opiekował się nim, naprawiał w razie potrzeby, a także zadbał o niego po powrocie.

     


Karta próby sprawności.

MAKRAMIARZ (**)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Wykonał trzy makramy: użytkową, ozdobną i biżuteryjną, część z nich według wzoru, część według własnego pomysłu.

     

2

Jedną z nich uczynił pokazem swojej twórczości urozmaicając ją m.in. stosując różnorakie węzły i sploty.

     

3

Uatrakcyjnił harcówkę jedną ze swoich makram.

     

4

Odwiedził wystawę makram lub zapoznał się z książką o tej tematyce.

     


Karta próby sprawności.

HAFCIARKA (**)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Wykonał złożony haft według wzoru (obrazek, kilka motywów)

     

2

Zaprojektował i wykonał haft wg własnego pomysłu

     

3

Wyhaftował przynajmniej 5 sprawności na mundurze

     

4

Ozdobił ubranie haftem

     

5

Zapoznał się z kilkoma publikacjami z zakresu hafciarstwa i opanował przynajmniej jedną, nowa dla niego, z prezentowanych tam technik

     

[Hafciarka do wykonania powyższych zadań użył różnych ściegów. Zadań do poszczególnych wymagań nie można łączyć.]Karta próby sprawności.

KRAWCOWA (**)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Przygotował do użytku maszynę do szycia (dobrał igłę i stopkę, założył nitki itp.).

     

2

Za pomocą maszyny do szycia wszył suwak i obrębił dziurkę od guzika.

     

3

Umiejętnie zdjął miarę i określił rozmiar ubrania.

     

4

Uszył fajne ubranko wg prostego wykroju.

     

5

Uszył ciekawy przedmiot użytkowy wg własnego pomysłu lub wykroju.

     


Karta próby sprawności.

MISTRZYNI KRAWIECTWA (***)

Data otwarcia

Teoretyczna data zamknięcia

Faktyczna data zamknięcia

     

Nr

Wymaganie

Zadanie

Data

Podpis

1

Uszył ubranie wg wykroju o wysokim poziomie trudności.

     

2

Samodzielnie zaprojektował ubranie i uszył je.

     

3

Przerobił wykrój odpowiednio dla danej osoby.

     

4

Szyjąc coś z materiału w kratkę odpowiednio dopasował na szwach.

     

5

Nauczył kogoś szycia na maszynie i korzystania z wykrojów.

     

6

Pokazał innym uszyte przez siebie ubrania.

     

[Mistrzyni krawiectwa podczas realizowania zadań sprawności uszyła model dwustronny]